Slide background
BELI TÌM ĐỒNG ĐỘI
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC LÝ TƯỞNG NHẤT!!
ĐĂNG KÍ ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY NÈ
Slide background
Beli tìm đồng đội
Môi trường làm việc lý tưởng nhất! Beli coffee
Đăng kí ứng tuyển tại đây
CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC QUẦY S1

CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC QUẦY S1

Từ hồi mới khai sinh, đứa con đầu lòng này mang tên Saigon International Coffee, vì vậy chữ S là viết tắt của từ Saigon, số 1 là vì đây chiếc quầy đầu tiên của Beli ngày ấy, một người anh cả thật sự..

Chi tiết