Author Archives: adminBeli

Bức Thư Của Một Bạn Nhân Sự Mới

Hành trình tại Beli Coffee của một nhân sự mới Em tự giới thiệu em tên là Trần Thiên Thành, biệt danh của em là Lai, hiện tại thì em đang là nhân sự của S5, khi anh chị đọc được những dòng này thì em đã không còn làm ở Beli Coffee nữa bởi […]

Sinh Nhật 8 Tuổi Của Beli Thật Đặc Biệt!!!

Beli coffee Một ngày mưa, bỗng nhớ lại những điều cũ…06/2021 Beli đã đón một sinh nhật 8 tuổi thật đặc biệt, một sinh nhật online, với sự chúc mừng qua những tin nhắn, lời hỏi thăm và cũng như động viên từ anh chị khách hàng trong bối cảnh dịch Covid và sự hạn […]

Nhân Sự Là Một Đại Sứ Thương Hiệu

Đầu tư một đại sứ thương hiệu cả bạc tỷ để có những hình ảnh truyền thông ra bên ngoài nhưng nhân viên bên trong công ty – đang thực hiện thương hiệu ấy thì lại nói nhiều điều chưa tốt về tổ chức, về những giá trị mà thương hiệu đó làm không đúng […]